Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČSSD klame své voliče!

Za porušení nejvyššího zákona Ústavy ČR a dalších zákonů ČR při výkonu veřejné správy lídrem kandidátky ČSSD v Kraji Vysočina..... aneb ČSSD klame své voliče....

 

…... poslední informací k případu řešení situace v Dětském domově Senožaty bylo zveřejnění skutečnosti, že jsem dne 10. 5. 2012 podala „ústavní stížnosti“ k Ústavnímu soudu, kde uvádím závažné skutečnosti dokladující porušení Ústavy ČR právě v souvislosti s řešením tohoto případu.


 

Již podanou ústavní stížnost jsem v měsíci srpnu 2012 doplnila dalším dopisem, ve kterém informuji o nových závažných skutečnostech, které souvisí s tímto případem a to, že s blížícími se volbami do krajských zastupitelstev sestavila Česká strana sociálně demokratická svoje kandidátní listiny pro jednotlivé kraje. V dopise informuji ústavní soudce o tom, že na předních místech kandidátky ČSSD pro Kraj Vysočina se objevují jména politických představitelů - MUDr. Jiří Běhounek (hejtman), Ing. Libor Joukl (náměstek hejtmana) a RNDr. Marie Kružíková (radní pro oblast školství) – tedy jména těch politiků, kteří z pozice svých funkcí mají největší podíl na porušování zákonů ČR při výkonu veřejné správy a tím i na porušení nejvyššího zákona Ústavy ČR. MUDr. Jiří Běhounek je dokonce lídrem kandidátky ČSSD pro Kraj Vysočina. Může se tak stát, že lidé, kteří opovrhují ústavním pořádkem ČR, porušují zákony při výkonu veřejné správy se tak budou po další čtyři roky podílet na řízení státu, což považuji za nepřijatelné pro celou společnost a odporující všemi proklamovanému „padni komu padni!“ Na řízení demokratické společnosti se mohou podílet jenom lidé, kteří umí demokraticky myslet a mají snahu podílet se na rozvoji českého státu v duchu principů demokracie a právního státu, ne ti, kteří svým rozhodováním a jednáním navrací tuto společnost do doby před rokem 1989, do doby normalizace, pro kterou  bylo charakteristické utlumením demokratizačního procesu, manipulace s fakty a hodnotami. Doby, která fungovala pomocí hrozeb, tlaků, soustavného zpochybňování a očerňování jinak smýšlející lidí. Doby, která se vyznačovala také „všeobecným úpadkem morálky“. Pokud jste četli můj příběh, pak víte, že všechny uváděné znaky se objevují i v souvislosti s vykonstruováním a následným řešením uváděného případu.


 

Současně jsem dne 20. 8. 2012 napsala dopis i panu Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi České strany sociálně demokratické a požádala ho, aby celý případ projednali ve vedení strany. V této souvislosti bych chtěla připomenout, že o celém případu bylo vedení České strany sociálně demokratické informováno již dříve, ale omezilo se pouze na vyjádření, cituji:“ Každý takový problém může být vyřešen na místě, kde se zrodil. Nelze nařídit příkazem z ústřední politické strany, jak má Krajský úřad postupovat vůči organizacím v působnosti své kompetence“. Odpověděla jsem v dopise následující: „S tímto Vaším vyjádřením naprosto souhlasím, ztotožňuji se s ním (problémy je třeba řešit vždy tam, kde vznikly, v tomto případě, kde byly uměle vykonstruovány) a nejsou v rozporu s mými vyjádřeními v článcích, které jsem zveřejnila na svých internetových stránkách www.zalepsispolecnost.estranky.cz. Dále jsem uvedla, cituji: „Pravdu máte v tom, že nemůžete nařídit příkazem, jak má Krajský úřad postupovat vůči organizacím v působnosti své kompetence“. Něco takového ale není potřeba nařizovat, neboť Krajský úřad, stejně jako ostatní státní instituce a orgány má povinnost při výkonu veřejné správy (veřejné moci) postupovat v souladu se zákony ČR, což se v uváděném případě nedělo.


 

Domnívala jsem se, že vedení České strany sociálně demokratické o celé záležitosti bude jednat a zaujme k ní vlastní stanovisko. Pravda je ale jiná a jsem toho názoru, že občané České republiky chystající se ke krajským a senátním volbám by ji měli znát. Dne 27. září 2012 jsem obdržela stanovisko České strany sociálně demokratické ve kterém je uvedeno, cituji: Ve Vašem posledním dopisu jste nám poslala informaci, že jste podala ústavní stížnost. Nyní tedy musíme počkat, než se Ústavní soud vyjádří.“ Jinými slovy řečeno, vedení České strany sociálně demokratické se tímto případem nezabývalo a zaujalo vyčkávací pozici. Využilo tak situace, kdy Ústavní soud je zahlcen stížnostmi a není v jeho moci moji ústavní stížnost vyřídit do doby voleb do krajských zastupitelstev. Na kandidátce ČSSD v Kraji Vysočina se tak na předních místech objevují výše uvedení členové strany, kteří se dopouštěli porušování zákonů ČR při výkonu veřejné správy, ba co víc, předložili členům zastupitelstva návrh Usnesení č. 0261/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011, kterým si takovéto jednání nechali schválit, čímž hrubým způsobem porušili principy ústavnosti a zákonnosti, jejichž požadavkem je striktní a bezvýhradné respektování práva všemi právními subjekty bez rozdílu, zejména státem a jeho orgány. Nutno v této chvíli podotknout, že porušení zákona se dopustili všichni (bez rozdílu politické příslušnosti), kteří zvedli ruce a podpořili porušování zákonů při výkonu veřejné správy. Kdo ze členů Zastupitelstva Kraje Vysočina tak učinil, tak na to se můžete podívat na internetových stránkách Kraje Vysočina. Vyvodit osobní odpovědnost by z celé situace měl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, stejně tak jeho náměstek Ing. Libor Joukl a radní RNDr. Marie Kružíková. Nestalo se tak. A i z velkých slov předních představitelů České strany sociálně demokratické - Mgr. Bohuslava Sobotky a JUDr. Jeronýma Tejce – zůstala zase jenom slova. Ještě jednou vám jejich slova připomenu.


 

  1. Posláním naší politické strany je prosazování programu spravedlnosti a solidarity. Nikolivobhajoba těch, kdo udělali vážné chyby či přímo porušili zákon. Lidé od nás očekávají, že se k případným skandálům vždy postavíme jasně, bez kličkování a budeme na ně rychle reagovat vyvozením osobní odpovědnosti.“

  2. V případě podezření z korupce a jiných vážných důvodů bude moci vedení ČSSD vyškrtnout kandidáty pro karajské volby. Může k tomu dojít například při závažných podezřeních, přestože nebyla sdělena obvinění, pokud by například někdo svým chováním poškozoval důvěryhodnost ČSSD“.

     

T T Tak  taková je realita v současné době a to se nacházíme v období před volbami do krajských zastupitelstev a do senátu –  již nyní neplatí, co bylo řečeno. Co teprve bude platit a jak s námi budou politici jednat po skončení voleb.  Nelze, než kostatovat: "ČSSD klame své voliče!"
 

 

 ES